Fuxtec - Kertigépek Online

Visszaküldési és visszatérítési szabályzat


A vásárlástól való elállás joga:

Minta dokumentum itt!

Megvett valamit, de meggondolta magát? 14 napig elállhat a vásárlástól.

Az Európai Unióban a fogyasztókat megilleti a jog, hogy az interneten megrendelt, illetve a nem üzletben vásárolt (például telefonon vagy csomagküldő szolgálattól rendelt, illetve házaló ügynöktől vett) termékek megvételétől elálljanak.

A 2014. június 13-a után vásárolt áruk esetében erre már 14 napig van lehetőségük. A 14 napos gondolkodási idő a megrendelt áruk átvételétől veszi kezdetét. Ha a kéthetes időszak utolsó napja munkaszüneti napra esik, a gondolkodási idő az ezt következő munkanapon jár le. Önnek ezen az időszakon belül minden további nélkül joga van ahhoz, hogy bármilyen okból meggondolja magát a vásárlást illetően.

A fogyasztó az elállás jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. Ha élni kíván ezzel a joggal, és eláll a vásárlástól, arról egyértelműen irásban tájékoztatnia kell az érintett kereskedőt. Ezt megteheti fax vagy e-mail üzenet formájában, de akár úgy is, hogy postai úton visszaküldi a terméket, és ahhoz írásos nyilatkozatot mellékel. Nem elég csak az árut visszajuttatni a feladónak. A kereskedőknek kötelező a vásárlástól való elállás jelzésére külön formanyomtatványt biztosítaniuk a fogyasztóknak, ám Ön nem köteles ezt használni nyilatkozatához. 

A szabályok szerint a kereskedőnek a vásárlástól való elállásról szóló értesítés kézhezvételétől számítva 14 napon belül vissza kell térítenie az áru vételárát, feltéve hogy az áru vagy a visszaküldést igazoló bizonylat hozzá megérkezett. Ha Ön szállítási költséget is fizetett, a kereskedőnek a vételáron felül azt is meg kell térítenie az Ön részére. Ha viszont Ön nem szokványos postai kézbesítést (pl. gyorsfutár-szolgáltatást) kért, a kereskedő felszámolhatja annak többletköltségét. Ebben az esetben Önt terheli a szállítási költség az áru visszaküldésekor. Nagyméretű áruk (például háztartási berendezések) esetében a kereskedőnek a visszaküldés költségének legalább a becsült összegét közölnie kell Önnel.


Miután Ön a kereskedőt értesítette arról, hogy el kíván állni a vásárlástól, 14 napja van az áru visszaküldésére. Figyelem! Fontos tudnia, hogy amennyiben a megvételt követően használatba vette a terméket, már nem állhat el a vásárlástól.


A vásárlástól való elállás joga nem a termék 14 napos ingyenes használatát biztosítja Önnek, hanem a termék szemrevételezésének lehetőségét, ugyanúgy, ahogyan arra az üzletben vásárolt termékek esetében is módja van. Arra is felhívjuk a figyelmét, hogy a digitális tartalmakra (például a letöltött vagy streaming révén megtekintett zeneszámokra vagy videókra) részletesebb szabályozás vonatkozik. Néhány termék kivételt képez

A tizennégy napos gondolkodási idő nem vonatkozik többek között a következő árucikkekre: konkrét időpontra szóló repülő- és vonatjegyek, koncertjegyek, szobafoglalások, rendszeresen házhoz szállított élelmiszerek és italok (például a tejesember által hozott tej), egyedi megrendelésre készült, egyértelműen a vevő egyedi igényeinek megfelelően előállított termékek (pl. méretre szabott öltöny), lezárt adathordozók (például DVD-k), amelyeket átvételkor Ön felbontott.

A vállalkozás követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkentés, illetve ésszerű költségeinek "ha a szolgáltatásra nyújtására irányuló szerződés teljesítését a fogyasztó kifejezett kérésére határidő előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát" megtérítését.

Vásárlók jogai minőségi kifogás esetén A megvásárolt termékek meghibásodása vagy a velük kapcsolatos minőségi kifogások esetén az európai uniós fogyasztóvédelmi előírások értelmében a vásárlókat valamennyi tagállamban biztosított szavatossági jog, illetve a nemzeti jogszabályok által meghatározott jótállás illeti meg.

Szavatosságnál és jótállásnál ugyanazokat az igényeket lehet érvényesíteni (javítás, csere, árleszállítás, elállás a szerződéstől), az eltérés abban van, hogy az eladó mennyi ideig köteles helytállni, illetve kit terhel a bizonyítási kötelezettség. Amennyiben nincs a termékre jótállás vagy az már eltelt, szavatossági jogokat lehet érvényesíteni.